Vocabulary

Vocabulary jest to program do nauki słownictwa z dowolnego języka obcego. Program posiada wbudowane bazy danych dla języka angielskiego. Każdy może stworzyć własną baze z dowolnego języka obcego w prosty sposób. Użytkownicy mogą wymieniać się bazami.

Vocabulary działa bez problemu na Microsoft Windows 7, Vista, XP. Działa na systemach 32 i 64 bitowych. Program jest bezpłatny, można go dowolnie rozpowszechniać.
Program ofereuje:

  • wprowadzenie (tutaj prezentowane są słowa),
  • rozumienie ze słuchu (wybieramy słowo, które usłyszeliśmy z listy propozycji),
  • wybór tłumaczenia (ang-pl, pl-ang wybieramy odpowiednie tłumaczenie z listy propozycji),
  • dyktando (wpisujemy słowo, które usłyszeliśmy, nie ma już listy propozycji),
  • tłumaczenie słowa z polskiego na angielski (naszym zadaniem jest wpisanie poprawnego tłumaczenia),
  • tworzenie własnych baz przy pomocy wbudowanego edytora,
  • automatyczne tworzenie nagrań dla własnych baz,
  • importowanie baz,
  • edycje istniejących baz za pomocą wbudowanego edytora,
  • wyznaczanie powtórek.